Een vierling voor July van de Wolfhaag

Twee uren jong en duidelijk heel actief!

July van de Wolfhaag torste een zware vracht, en liet ons even wachten. Drie dagen na datum wierp ze gisteren een vierling: 2 geitjes en twee bokjes, allen gitzwart! Vader is Jacky’s Grandeur van de Elsenburg. We genieten een tweetal dagen van dit uitzonderlijke nest, en dan vertrekken de bokjes naar een flessenmoeder.

Het eerstgeboren geitje is het 500ste lammetje dat hier in het Hemelveld geboren werd. Het eerste was in 1978! We noemen dit geitje Utopia D, die D staat voor 500 (Romeinse cijfers). Het andere geitje wordt Upgrade, en de bokjes zullen als Umberto en Ursus door het leven gaan.