Vlot dekseizoen, dit najaar!

De bok haalt er de bronstige geiten uit!
(Tekening van F.T. Voskuil 1986)

Wat zijn de dekkingen vlot verlopen dit jaar! Op één geitje na zijn ze allen gedekt. Naast onze eigen bok MESSY van de Wolfhaag hebben we voor enkele weken JACKY’S GRANDEUR van de Elsenburg op bezoek. Elke bok dekte exact 4 geiten. Nu nog enkele weken controleren of elke dekking tot een bevruchting heeft geleid… Dank aan collega Luc Dumortier voor het gebruik van Jacky’s Grandeur!

We zijn alweer nieuwsgierig naar de producten uit de kruisingen…

Over enkele dagen vertrekt Jacky’s Grandeur naar de fokkerij van Geert Bosmans in Tildonk. Daar wachten ook enkele geiten op deze knaap. Geert bracht al enkele geiten naar Lennik, en een drietal van zijn dieren werden hier gedekt.  Ik wens Geert ook prachtige lammeren toe!