Laatste mestbeurt van 2016

Deze driewekelijkse mestbeurt/stallenpoets is de laatste van het jaar.  Het is altijd weer een plezier als de dieren in het verse ‘krakende’ stro terecht kunnen.  De mesthoop groeit, aan de rand van het achtergelegen veld.  Na het oogsten van de wintergerst zal het goede product over het veld gespreid worden, en ingereden.
Ondertussen worden de dieren zwaarder. Bij enkele vermoed  ik alweer een drieling…

Nieuwe website online

dsc03940

ALs u dit leest, staat onze nieuwe website online!
Deze editie is vast professioneler dan de vorige.  Ik hoop u via deze pagina op de hoogte te houden van de belangrijke gebeurtenissen in onze fokkerij.
Het weer is nog steeds fris en droog: dus konden alle dieren vandaag enkele uren in de wei ravotten.
Bij de eerst gedekte dieren is de dracht al duidelijk merkbaar. Vooral Olien en Françoise kunnen het niet langer verstoppen!  Ook de zwarte Primadonna wordt breder: als de echografie niet liegt, wordt het een drieling!