Over onze fokkerij.

Dwerggeitenfokkerij ’t Hemelveld is reeds meer dan 45 jaar actief.

Het begon allemaal in 1978, toen we een bouwgrond kochten in Lennik, in het heuvelachtige Pajottenland.  Op dat terrein liepen enkele dwerggeiten, en die werden al ’t ware ‘meegekocht’.  Tijdens de bouwwerken verhuisden ze naar een buurman.  Zo rolde ik in een avontuur dat één van mijn grote hobby’s zou worden…

Al gauw werden contacten gelegd met andere fokkers, en al gauw bleken mijn dieren niet veel goede kwaliteiten te bezitten.  Ze werden verkocht, en de eerste stamboekdieren werden aangekocht: bij Guido Gielen in Damme, en bij Jos Govers, in Nederland. Zo kwam ik ook in contact met de VDNB, ‘Verenigde Dwerggeitenfokkers van Noord-België’.  Deze vereniging groepeerde een 160-tal liefhebbers.  Zo kwam ik in contact met veel fokkers in België en Nederland.  Na enkele jaren werd ik uitgenodigd om een actieve rol in het bestuur op te nemen.  De uitgave van het “Dwerggeitenvademecum” in 1985 was een eerste realisatie.  Momenteel is de 5e uitgave afgewerkt, en te koop!

In de loop der jaren werkte ik aan de kwaliteitsverbetering in eigen stal. Dit door goede dieren aan te kopen, en door het gebruik van superieure dekbokken.  In februari 2021 werd het 500ste Hemelvelder-lammetje geboren.  Maar mijn grootste zorg ging toch steeds uit naar het verenigingsleven rond de hobby.  Zeker nadat ik ik 1991 voorzitter werd van de vereniging, die ook van naam veranderde naar BDO

Op 8 februari 2021 werd ons 500ste lammetje geboren. Dat betekent vele jaren van gericht fokken, en optimaal verzorgen van honderden dieren…

Een link naar de Belgische Dwerggeitenvereniging: Belgische Dwerggeiten Organisatie.

Johan Leopold Seynaeve