Veel hobbyplezier in 2021

Via deze weg wens ik alle dwerggeitenhouders in binnen- en buitenland veel hobbyplezier toe. Vermoedelijk zijn er overal weer mooie lammetjes op komst! In de hoop dat in de loop van 2021 de shows en andere activiteiten kunnen hervatten, wensen we iedereen veel plezier met het grootbrengen van de lammetjes!

Ook hier wordt afgeteld naar de komst van het jonge goed…