De kruising van twee nationale kampioenen

Na een tijd van onregelmatige ritsheid kreeg July van de Wolfhaag eergisteren een hormonenspuitje, op de 10e dag na de laatste ritsheid. Na 24 à 48 uur diende ze rits te worden… En inderdaad: net 48 uur na injectie stond July te kwispelstaarten. Navigator 19 van het Groene Weitje is hier sinds gisteren aanwezig, op doorreis naar stal de Keppeblomme van Dirk Dumeez. Hij mocht July dekken!

July en Navigator 29 voeren allebei terug op Halleluja en Francis van de Wolfhaag. Dus hopen we dat deze kruising kwaliteitvolle lammetjes zal brengen!

Laatste dekkingen door Nederlands nationaal kampioen

Navigator 29 van het Groene Weitje

Zoalss eerder gemeld werden bijna alle geiten die gedekt werden door Nico vd W. weer bokkig. Aangezien Ugo sinds 20 september de enige aanwezige bok was, kreeg hij extra geiten te dekken.

Vorige zondag werd ook zijn moeder Sunny Girl vh Hemelveld weer bokkig. Aangezien Ugo moeilijk zijn moeder kan dekken, bracht ik haar naar Wellen. In de stal van Albert Billen werd ze gedekt door Navigator 29 van het Groene Weitje, de nationaal kampioen NFD 2021. Op vrijdag 8 okt. komt deze bok enkele dagen naar onze stal om July vd Wolfhaag te dekken, voor hij naar zijn nieuwe thuisadres bij Dirk Dumeez vertrekt.

Niet het vlotste dekseizoen!

July van de Wolfhaag

De dekkingen verlopen niet als gewenst… Meerdere dieren werden na een cyclus opnieuw bokkig, wat wil zeggen dat ze niet bevrucht werden.

July werd zelfs om de 5 dagen bokkig en werd telkens gedekt. Nu ging er een cyclus overheen (20 dagen), en … toch weer bokkig. Op de tiende dag zal de dierenarts ze inspuiten met hormonen, en dan wordt ze binnen de 48 uur weer bokkig. Hopelijk lukt de bevruchting dan wel!

Het fokschema werd weer eens aangepast.

Bok Nico heeft ondertussen onze fokkerij verlaten, en zal bij Geert Symoen enkele geiten dekken. Vandaar gaat hij op vakantie naar Nieuwpoort

Nico is er!

Nico van de Wolfhaag werd geruild tegen Ustinov van het Hemelveld. Beide bokken zullen op hun nieuwe verblijfplaats een aantal geitjes dekken. Vandaag dekte Nico reeds Umira van het Hemelveld.

Dirk Dumeez en Adelin Meiresonne brachten ook reeds dieren ter dekking van Nico.  Er zullen dus heel wat lammetjes van deze bruinstipppelbok geboren worden!

Nico lijkt ons een zeer correct gebouwd bokje met een mooie hals en aangesloten voorhand. Heel mooie beenstand ook. Iets minder beenlengte zou er een topper van maken.

Eerste dekkingen van het seizoen!

Onze eigengefokte bok USTINOV van het Hemelveld is sinds gisteren terug van zijn bezoek aan het Turkeyenhof (Luc Dumortier in Nazareth), waar hij 4 geiten dekte.  Ik haalde hem terug omdat hier enkele geiten rits stonden die voor hem gepland waren.  Gisteren dekte hij Quindy en Ramona van het Hemelveld. Deze ochtend kwispelstaartte July van de Wolfhaag, en ook zij werd gedekt.

De overige geiten moeten wachten op de komst van Nico van de Wolfhaag.

Nico komt over een 10-tal dagen… Hij wordt geruild tegen Ustinov, die in de stal van de familie Vaessen een aantal geiten zal dekken.

Mooi resultaat op Nederlandse nationale bokkendag!

De kwaliteit van een bok is belangrijk. Vooral het doorgeven van de kwaliteit aan zijn nakomelingen… En daarom is er op de nationale NFD-bokkendag een rubriek “afstammelingengroepen geiten”. Van de drie voorgestelde groepen nakomelingen ging het kampioenschap naar de drie jeugdgeiten uit SIR BALTHASAR VAN HET HEMELVELD B19.003. Inzender van deze groep is Henk Roelfsema uit Wedde, Nederland. Proficiat ook aan de fokker, en dank voor het vertrouwen in de Hemelvelddieren!

Drie jeugdgeiten uit Sir Balthasar Van het Hemelveld.
Gefokt door Henk Roelfsema.

Opvallende Hemelvelderlammetjes op de BDO lammerendag.

Op zaterdag 29 mei kon voor het eerst weer een clubactiviteit plaatsvinden: Op het erf van bestuurslid Geert Bosmans verzamelden een 9-tal rasfokkers met (een selectie van) hun lammetjes. Op de valreep besliste ik ook wat dieren mee te nemen…

Bij de bokken oogstte Ustinov van het Hemelveld veel succes: hij werd als beste aanwezige bok aangeduid. Ustinov is via Sunny Girl een Françoise nakomeling. Zijn vader is Messi Van de Wolfhaag.

De groep van 6 geitlammetjes kreeg de commentaar ‘uniforme hoge kwaliteit’. De zwarte Ursula werd zelfs als beste  aanwezige geitlam aangeduid.

Het is een mooie waardering voor de fok- en selectie-inspanningen van het laatste jaar!

Selectie en uitlevering van dieren

Toccata en haar twee geitlammetjes
verhuizen naar Sint-Lenaarts!

De selectie van dieren die we verder inzetten in de fokkerij is gebeurd. Na ruime observatie en na evaluatieve gesprekken met collega’s fokkers en collega’s juryleden heb ik besloten een viertal geitlammeren aan te houden, en ook twee bokjes. Van deze “blijvers” houd ik ook de moeders aan.

Dat betekent dat 4 volwassen geiten en 11 lammetjes zullen verhuizen naar hun nieuwe adres. De kopers ontvingen bericht dat de dieren er aankomen in het weekeinde van 15 mei. Een drietal bokjes worden eerst nog gecastreerd. Enkele dieren gaan naar collega-fokkers, anderen worden een sieraad in een aantal tuinen!

Dan gaan we de zomer tegemoet met een 10-tal dieren op stal. En…  begint het uitkijken naar mooie dekbokken voor de volgende ronde!

Voor het eerst naar buiten

Op deze zonovergoten 30ste maart laat ik de gehele kudde in de weide! De lammetjes kwamen al dagelijks een kwartiertje buiten rennen, doch de mama’s verbleven tot nu in hun hok. Dit om de maximale rust te garanderen, nodig voor het grootbrengen van de lammetjes.  Enkele dagen geleden werden de oudste lammetjes al eens getrimd. Hier en daar wat overbodig geworden nestharen afgeschoren. Dit levert ons een beter zicht op de kwaliteit van de jonge dieren.

Wat is het een mooi zicht: 27 stoeiende dieren in de weide! In mei/juni zullen heel wat mooie, gezonde dieren bezorgd worden aan gezinnen die er reeds lang naar uitkijken!

Toccata lammert als laatste!

Na een dracht van 147 dagen lammerde Toccata van het Hemelveld. Na die nachtelijke en laatavondlammeringen was het eens zalig bij daglicht in de stal te toeven…  Toccata gaf ons twee zwarte geitlammetjes: Ulrike en Ulrika. Vader is Jacky’s Grandeur van de Elsenburg.

22 lammetjes… meer dan ooit in onze stal!

 • 10 geitjes, waarvan 6 zwarte, 2 zwartstippels en 2 bruine.
 • 7 bokjes, waarvan 3 zwarte, 1 zwartstippel, 1 bruinstippel en 2 bruine.
 • En buiten categorie: 5 bokjes naar flessenmoeders. (uit 3- en 4-lingen)

Tzigane en Messi brengen nog wat kleur!

Het eerste van onze twee jaarlinggeitjes lammerde gisterenavond op een treffelijk uur! Tzigane van het Hemelveld was drachtig van Messi van de Wolfhaag. Ulanda is een bruin geitje, en Uncle Sam is een zwartstippelbok.  Gelukkig brengen de lammeren van Messi wat kleur in het stilaan overheersende zwart!

Op de foto: Uncle Sam met mooie aftekening!

Nog 1 drachtig geitje op stal. We verwachten deze lammetjes over een tweetal dagen!

Quindy is aan de beurt

Een dagje eerder dan uitgerekend lammerde Quindy van het Hemelveld deze ochtend: drie bokjes rijker, allen zwart, en zonen van Jacky’s Grandeur van de Elsenburg. Heel vlot verlopen bevalling. We noemen deze knapen Ural, Ulbe en Umar.

De bokjes van July vertrekken zaterdag naar flessenmoeder Karolien in Nieuwpoort, en uit dit laatste nest vertrekt Umar naar Pascal en Sabrina in Ruisbroek.  We wensen hen allen veel plezier met hun troeteldieren!

Morgen is Tzigane van het Hemelveld aan de beurt, die is drachtig van Messi van de Wolfhaag. We hopen op een beetje kleur!

Een vierling voor July van de Wolfhaag

Twee uren jong en duidelijk heel actief!

July van de Wolfhaag torste een zware vracht, en liet ons even wachten. Drie dagen na datum wierp ze gisteren een vierling: 2 geitjes en twee bokjes, allen gitzwart! Vader is Jacky’s Grandeur van de Elsenburg. We genieten een tweetal dagen van dit uitzonderlijke nest, en dan vertrekken de bokjes naar een flessenmoeder.

Het eerstgeboren geitje is het 500ste lammetje dat hier in het Hemelveld geboren werd. Het eerste was in 1978! We noemen dit geitje Utopia D, die D staat voor 500 (Romeinse cijfers). Het andere geitje wordt Upgrade, en de bokjes zullen als Umberto en Ursus door het leven gaan.

Bok voor Karina

Foto van het lam volgt (3e dag)

Deze ochtend om 02:15 uur lammerde Karina van de Wolfhaag. Het was keihard persen om een enorm boklam op de wereld te zetten! Dit na een dracht van 151 dagen. Het bleef bij deze ene, stevige knaap. Opvallend bij dit lam is de vrij langharige vacht: warm nesthaar. Vader is Jacky’s Grandeur van de Elsenburg.

Het boklam van Rika is gisteren naar een flessenmoeder verhuisd. Hij zal opgroeien samen met het 3e bokje van Sunny Girl.

Drieling voor Rika van het Hemelveld

Foto met lammetjes volgt.
Meestal maak ik op de 3e dag de eerste foto’s.

Rond 23 u gisterenavond lammerde Rika van het Hemelveld. door een rugwaartse ligging kon het eerste lam niet in het geboortekanaal komen, doch de dierenarts heeft het kunnen keren. Daarna volgden nog twee lammetjes. Vader van deze lammetjes is Jacky’s Grandeur van de Elsenburg. Het boklammetje zal bij een flessenmoeder opgroeien.

De oogst:

 • Ulla: bruin geitje
 • Ursula: zwart geitje
 • Udo: zwart bokje

Nu is het uitkijken naar de lammetjes van Karina van de Wolfhaag: die is eveneens uitgeteld…

Lammetjes van Ramona

Dit jaar geven we namen met beginletter U

Even een gezondheidsbulletin van de lammetjes van Ramona:

 • Het bruine boklammetje heeft het niet gehaald.
 • De geitlammetjes, een zwart en een zwartstippel, doen het goed. Ze zijn 4 dagen oud en huppelen vrolijk door het hok.  Ze zijn klein en zeer luxe, doch vertonen mooie verhoudingen. We geven ze alle kansen.

Ondertussen kregen de lammetjes ook een naam:

 • Lammeren van Rozelinde: Ultimo (bok) en Ultima (geitje)
 • Lammeren van Sunny Girl: Ustinov en Ugo  (bokjes)
 • Lammeren van Ramona: Umira en Ummi (geitjes)

Ondertussen is het aftellen naar de bevallingen van Karina van de Wolfhaag en Rika van het Hemelveld. Nog 10 dagen…

Drie “kleintjes” voor Ramona

1 bokje en 2 geitjes
15 uur jong

Vorig nacht lammerde Ramona, na een dracht van 150 dagen. Rond 01 uur werd een bruin bokje geboren, klein en weinig levenskrachtig. Bleef apatisch liggen. Binnen het uur volgden nog een zwartstippel- en een zwart geitje. Beiden ook klein en eerder zwak. Ramona had nochtans een omvangrijke dracht! Groot was mijn verwondering dat ze er deze ochtend alle drie nog waren!

Moeder Ramona is heel bezorgd om haar lammeren, en hopelijk halen ze het!

Ramona laat ons wachten!

Ramona
149 dagen drachtig!

Ramona beleeft haar 149ste dag van de zwangerschap. 1 dagje vertraging, en ze maakt nog geen aanstalten om te werpen. Vorig jaar duurde het 153 dagen! Zwanger is ze zeker: de kans op een drieling is groot, gezien haar omvang.

Ondertussen vertrok Uno van het Hemelveld, een bokje uit het nest van Sunny Girl, naar een flessenmoeder, in eigen gemeente! Hij is het flesje al goed gewoon! Zijn twee broertjes hier doen het opperbest.

Drie bokjes voor Sunny Girl.

15 uur jong!

Vandaag lammerde Sunny Girl van het Hemelveld. Deze Karolien van de Wolfhaagdochter lijkt een bokkenmoeder te zijn: vorig jaar 1 bok, nu 3 boklammeren, allen bruin. Vader is Messi van de Wolfhaag. Qua bloedvoering interessante dieren… al is een drieling wat veel van het goede!

Nu wachten we op de zwartstippel Ramona van het Hemelveld: die heeft ook een ferme vracht…

ROZELINDE lammert als eerste!

2 uurtjes jong…

3 dagen jong…

Stipt op de uitgerekende 148ste dag lammerde Rozelinde van het Hemelveld. Deze Françoise van de Wolfhaag-dochter wierp deze namiddag een bruinstippel bokje en een zwartstippel geitje. Rozelinde zelf is een bruine geit. Vader van deze lammetjes is de zwart contrastippel Messi van de Wolfhaag.
Rozelinde is ook de moeder van Sit Balthasar van het Hemelveld. Deze bok doet bij velen een belletje rinkelen!

We hopen dat ze goed zullen opgroeien!

Nog 6 dagen en Sunny Girl van het Hemelveld is aan de beurt!