De laatste dekkingen?

Dekbok van dienst:
Navigator 29 vh Groene Weitje

Een week geleden was Umira vh Hemelveld weer bokkig. Dit was het enige dier dat nog niet teruggekeerd was na een dekking door Nico vd Wolfhaag. Dus: hier geen nakomelingen van Nico! Het geitje werd in alle gauwte gedekt door Ugo. Na die dekking stelde ik vast dat geit en bok dezelfde vader (Messi) hadden.

Een geluk: na 5 dagen stond Umira weer rits, en ze werd naar Dirk Dumeez gebracht voor een dekking door Navigator 29 van het Groene Weitje. Daarnet keerde ze terug naar huis: nu hopelijk gedekt en bevrucht.